Nr: 49 din: 01 Septembrie 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 1 mp teren în favoarea SC E-ON Moldova Distribuție Bacău SA, în vederea realizării investiției Sistem de protecție catodică și branșament electric pentru gaze naturale din oțel din sat Barați, str. Grădiniței nr.7, comuna Mărgineni, județul Bacău.

Print Friendly, PDF & Email