Nr: 49 din: 06 09 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 1 mp teren în favoarea SC E-ON Moldova Distribuție Bacău SA, în vederea realizării investiției Sistem de protecție catodică și branșament electric pentru gaze naturale din oțel din sat Barați, str. Grădiniței nr.7, comuna Mărgineni, județul Bacău.