Nr: 5 din: 01 Ianuarie 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de organizare și a modului de desfășurare a concursului/examenului de ocupare a locurilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale...

Print Friendly, PDF & Email