Nr: 50 din: 28 09 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind revizuirea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru Proiectul „Extrindera si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetul Bacau”