Nr: 50 din: 26 08 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ACTUALIZAT PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE, A MODIFICARILOR PRODUSE ASUPRA REGULAMENTULUI SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ACTULUI ADITIONAL NR. 18 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII