Nr: 51 din: 15 09 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea PUZ în suprafață de 10178 mp teren, din care suprafața de 8116 mp aflați în extravilan, proprietate a numiților Bejenariu Constantin și Bejenariu Maria