Nr: 53 din: 31 08 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind avizarea de principiu a Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia "Construire locuinta P+M si imprejmuire", amplasat in sat Barati, comuna Margineni, judetul Bacau- beneficiar CHILIMBAR MITICA