Nr: 54 din: 31 08 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de spacialitate al Prmarului comunei Margineni