Nr: 55 din: 16 10 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea H.C.L. nr. 68/18.11.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici şi a Politicii de tarifare pentru Proiectul «Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău», modificata prin HCL nr.50/28.09.2012