Nr: 55 din: 19 09 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ÎN STUL LUNCANI, COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU".