Nr: 56 din: 09 11 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Marginei, judetul Bacau pentru anul 2012