Nr: 56 din: 16 09 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ,, EXTINDERE RETEADE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - STR ROSCA, SAT LUNCANI, COM MARGINENI, JUD BACAU