Nr: 57 din: 10 11 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea avizului consultativ asupra Studiului de fezabilitate aferent listelor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul " Extinderea și reabilitarea infrastructurilor de apă și apă uzată în județul Bacău", revizia 3