Nr: 57 din: 01 Septembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr. 11 din 09.03.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare strazi in comuna Margineni, judetul Bacau", finantat prin PNDL

Print Friendly, PDF & Email