Nr: 58 din: 01 Septembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr. 12 din 09.03.2018 de aprobare a cofinantarii din bugetul local a obiectivului ,,Modernizare strazi in comuna Margineni, judetul Bacau" finantat prin PNDL

Print Friendly, PDF & Email