Nr: 59 din: 29 08 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz gratuit si servitute catre SC DELGAZ GRID SA, unor suprafete de 7.44 mp teren in vederea realizarii investitiei ,,Alimentare cu energie electrica spalatorie apartinand SC Dumbrava Lux SRL, amplasata in sat Barati, comuna Margineni, judetul Bacau"