Nr: 59 din: 07 09 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr. 17 din 09.03.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economci pentru obiectivul de investitii ,,Extindere 20 km si modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Margineni, judetul Bacau"finantat prin PNDL