Nr: 6 din: 16 02 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri locale în comuna Mărgineni "finanțat prin PNDR-Măsura 7.2