Nr: 6 din: 31 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018.