Nr: 60 din: 07 09 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea HCL nr. 18 din 09.03.2018 pentru aprobarea cofinantarea obiectivului de investitii ,,Extindere 20 km si modernizare sistem de iluminat public stradal in comuna Margineni, judetul Bacau" finantat prin PNDL