Nr: 60 din: 01 Noiembrie 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind încetarea de drept a mandatuluide consilier a d-lui COJAN NICOLAE si declararea ca vacant a unui post de consilier local, pe listele Național Liberar, încadrul Consiliului Local al comunei Mărgineni, județul Bacău.

Print Friendly, PDF & Email