Nr: 61 din: 23 11 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor ampla panourile fotovoltaice, Conform contractului de inchiriere nr. 8637/03.10.2012 incheiat intre Comuna Margineni si SC SKYBASE ENERGY SRL