Nr: 61 din: 25 10 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului "Înlocuire sistem clasic de încălzire cu un sistem ce utilizează energia regenerabilă la Scoala Alexandru Piru și la sediul Primăriei din comuna Mărgineni, județul Bacău"