Nr: 61 din: 01 Octombrie 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza SF și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului "Înlocuire sistem clasic de încălzire cu un sistem ce utilizează energia regenerabilă la Scoala Alexandru Piru și la sediul Primăriei din comuna Mărgineni, județul Bacău"

Print Friendly, PDF & Email