Nr: 61 din: 27 09 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau