Nr: 62 din: 10 11 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Comuna NIcolae Bălcescu și Fundația Yana-YOU ARE NOT ALONE, precum și încheierea unui Acord de colaborare cu școlile de pe raza administrativ-teritorială a celor două UAT-uri, în vederea implementării Proiectului "PARTENERIAT PENTRU EDUCAȚIE"