Nr: 63 din: 15 10 2014
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 55/16.09.2014 PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN ADMINISTRAREA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR IN DOMENIUL PRIVAT AL CL MARGINENI A SUPRAFETEI DE 45900 MP TEREN REPREZENTAND INCINTELE CIMITIRELOR DIN COMUNA MARGINENI, JUD. BACAU.