Nr: 63 din: 10 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Mărgineni nr.68/18.11.20110 privind aprobarea Stadiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico economici și a Politicii de tarifare pentru Proiectul "Extindere și reabilitare infrastructurii de apă uzată în județul Bacău", modificată prin HCL nr.50/28,09,2012.