Nr: 65 din: 03 10 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Margineni, Comuna Mărgineni, Județul Bacău", a proiectului ,,Sistem de management energetic integrat pentru clădirea Școlii gimnaziale Margineni, Comuna Mărgineni, Județul Bacău"si a cheltuielilor legate de proiect