Nr: 66 din: 30 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTELOR NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE LICITATIE PUBLICA ORGANIZATA IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE IN MUNICIPIUL BACAU SI 22 DE COMUNE LIMITROFE