Nr: 68 din: 03 10 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2017