Nr: 69 din: 26 10 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau