Nr: 70 din: 20 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL BARAȚI, COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU".