Nr: 70 din: 20 11 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind constituirea unui drept de uz asupra terenului în suprafață de 127 mp și a unui drept de servitute de trecere aeriană asupra terenului în suprafață de 127 mp din zona DC str. Livezilor, sat Mărgineni, aflat în domeniul public al com. Mărgineni, jud. Bacău, în favoarea SC DELGAZ GRID SA, în vederea alimentării cu energie electrică aeriană a Brutăriei EMI GRUP.