Nr: 71 din: 08 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ÎN SATUL LUNCANI, COMUNA MĂRGINENI, JUDEȚUL BACĂU".