Nr: 71 din: 20 11 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind introducerea în domeniul privat al com. Mărgineni a suprafeței de 608 mp, teren ocupat de construcții și vânzarea suprafeței de 1370 mp teren aparținând domeniului privat al com. Mărgineni, jud Bacău, către SC ENJOY SERENDIPITY SRL.