Nr: 74 din: 11 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Margineni, jud Bacău pentru anul 2018.