Nr: 75 din: 11 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre pentru aprobarea Documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții '' Instalare sistem automat de masurare a emanatiilor de metan si alte gaze toxice in cartierul ANL Gheraiesti, com Margineni, jud. Bacau''