Nr: 76 din: 23 11 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau