Nr: 77 din: 20 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate.