Nr: 77 din: 11 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRE PRIVID APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE AL TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ACTUALIZAT PENTRU PROIECTUL ''SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE ÎN JUD. BACĂU''