Nr: 79 din: 14 12 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Margineni, judetul Bacau, pentru anul 2017