Nr: 79 din: 11 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investitia ,,Construire locuință P+M și împrejmuire'' amplasat în sat Barați, com. Mărgineni, jud. Bacău, beneficiar- CHILIMBAR Mitică.