Nr: 8 din: 01 Ianuarie 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind construirea unui drept de superficie asupra terenurilor pe care se vor amplasa panouri fotovoltaice, Conform contractului de închiriere nr.10121/05.12.2011 încheiat între Comuna Mărgineni și SC AMPER ENERGY SRL

Print Friendly, PDF & Email