Nr: 80 din: 11 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind includerea unor mijloace fixe în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al com. Mărgineni rezultate în urma implementării investitiei << Extindere infrastructură de canalizare în Bacău și Târgu Ocna>>, investitie in cadrul proiectului << Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Bacau>>, darea in administrare a mijloacelor fixe catre SC CRAB SA si completarea Contractului de delegare a gestiuni serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare.