Nr: 81 din: 21 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind Recificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al com. Mărgineni jud. Bacaău pentru anul 2018.