Nr: 9 din: 02 02 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, SOLICITARE DE FINANTARE SI APROBAREA COFINANTARII PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MARGINENI, JUD BACAU