Nr: 9 din: 01 Februarie 2015
VEZI DOCUMENT OFICIAL

PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT, SOLICITARE DE FINANTARE SI APROBAREA COFINANTARII PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MARGINENI, JUD BACAU

Print Friendly, PDF & Email