Nr: 19 din: 19 04 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea documentației tehnico-economice- faza PTh și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Asfaltare drumuri comunale în comuna Mărgineni, județul Bacău.