Nr: 19 din: 01 Aprilie 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea documentației tehnico-economice- faza PTh și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Asfaltare drumuri comunale în comuna Mărgineni, județul Bacău.

Print Friendly, PDF & Email