Nr: 17 din: 11 04 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind darea în folosință gratuită a suprafaţei de 1 mp teren intravilan parte din domeniul public al comunei Mărgineni, judeţul Bacău către SC DELGAZ GRID SA, în vederea executării lucrării “ Extindere rețea distribuție publică și iluminat public pe str. Aviator Vasile Niculescu, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, județul Bacău”