Nr: 21 din: 14 05 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea autorizației de amplasare pentru conductele ce fac obiectul investiției ” Rezerva de apă a Muncipiului Bacău”, poziționate pe suprafețele de teren cu numerele cadastrale 61395, 63269, 61383 și pe strada de acces către rezervoarele din sat Barați, comuna Mărgineni, județul Bacău.