Nr: 27 din: 25 06 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”