Nr: 30 din: 25 06 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea unui drept de uz gratuit în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra terenului in suprafata de 1,44 mp din intravilanul satului Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Bacău pentru amplasarea unui stâlp proiectat, în vederea alimentării cu energie electrică Hală depozitare apartinând SC CLASSIC WAY SRL din municipiul Bacău str. Calea Moinești, nr. 34, județul Bacău.